sample-smalt-billede.jpg

IVF behandling med donorsæd

Forkortelsen IVF, som bruges om reagensglasbehandling, står for In Vitro Fertilisation (befrugtning uden for livmoderen). Det betyder, at dine æg tages ud af æggestokken, befrugtes i laboratoriet og dyrkes i embryoskopet, i stedet for at befrugtningen sker i æggelederen. Vores behandlingsresultater ligger mellem 50,3% og 27,9% positiv graviditetstest efter ægoplægning, afhængig af din alder. Du vælger selv om du ønsker åben eller anonym donorsæd.

Hvem skal have IVF behandling?
Vi foretager IVF behandling når dine æggeledere er aflukkede, eller du tidligere har haft graviditeter uden for livmoderen og efterfølgende ikke har kunnet blive gravid. Endvidere foretager vi IVF behandling hvis du har endometriose eller PCOS, og du ikke er blevet gravid efter insemination. Se videoklippet om IVF behandling nederst på siden.

Nærmer du dig de 40 år, kan det være en fordel straks at påbegynde IVF behandling for at øge chancen for en graviditet.

Udtagning af æg
Selve ægudtagningen ved IVF behandlingen sker ved hjælp af en ultralydskanning gennem skeden. Oven på apparatet har lægen monteret et tyndt rør, hvorigennem hun kan sende en tynd nål ind i æggestokken. Gennem nålen suges væsken ud af ægblærerne (folliklerne), og i laboratoriet undersøges væsken for æg. Du kan følge ægudtagningen på en skærm og se, hvad der sker i laboratoriet.

Ægoplægning
2-5 dage efter befrugtningen lægges 1 eller 2 befrugtede æg (embryoner) tilbage i livmoderen. Er der flere gode æg, fryser vi dem ned til senere brug (vitrifikation). Du kan følge æggets udvikling i videoklippet nederst på siden.

Behandling med frosne embryoner
De nedfrosne æg kan anvendes, hvis du ikke er blevet gravid med de friske, og det øger således den samlede chance for graviditet ved IVF behandling. Endvidere kan vi nedsætte antallet af hormonstimulationer og ægudtagninger. Det er kun embryoner af en god kvalitet, der tåler at blive vitrificeret og tøet op igen.

Donorsæd
Du kan selv vælge om du vil anvende åben eller anonym donorsæd til IVF behandlingen. Du kan købe donorsæden hos os på klinikken. Vi anvender udelukkende donorsæd fra en certificeret sædbank. Få mere information om donorsæd i videoklippet nederst på siden.

Vælger du selv at købe din egen donorsæd hos sædbanken, skal du være opmærksom på, at du skal betale for transport, modtagelse og opbevaring af donorsæd. I tilfælde af, at donor kommer i karantæne, må vi ikke anvende sæden, selv om den befinder sig hos os på klinikken.

Hvad kan du forvente som patient på Dansk Fertilitetsklinik

  • Den første samtale tager 45 minutter
  • Vi ønsker at lære dig og din situation at kende
  • Vi forsøger at drage læring af tidligere behandlinger for at optimere næste behandling i fald du ikke bliver gravid.
  • En rar og hjemlig atmosfære uden ventetid i venteværelset
  • Mulighed for skanningstider tidlig morgen og sidst på eftermiddagen
  • Vores laboratorium råder over nyeste teknikker og udstyr
  • Æggene følges døgnet rundt i embryoskopet
  • Vi er super gode til at vælge det rigtige æg
  • Vi er den privatklinik i Danmark som lægger færrest æg op for at få en graviditet
  • Vores resultater ligger konstant i top 3 blandt alle klinikker i Danmark.