sample-smalt-billede.jpg

Spørgsmål om valg af donorsæd

Skal jeg vælge åben eller anonym donorsæd?

Fra 1. oktober 2012 kan du selv vælge om du vil bruge åben eller anonym donorsæd. Hvis du vælger åben donorsæd har barnet mulighed for en enkelt kontakt med donor efter det er fyldt 18 år. Det er kun barnet som kan få donors identitet at vide ved at henvende sig til sædbanken. Du køber åben donorsæd hos os eller direkte hos sædbanken.

Vi har åben donorsæd med følgende profiler:øjenfarve: blå hårfarve:

 • blond
 • øjenfarve: blå hårfarve: mørkeblond/lysebrunt
 • øjenfarve: blå hårfave: brunt
 • øjenfarve: brun hårfarve: brunt (åben donorsæd fra donorer med brune øjne kan i perioder være svær at skaffe. Spørg på klinikken)

Køber du anonym donorsæd på Dansk Fertilitetsklinik, kan du vælge donors hårfarve, øjenfarve, højde og vægt. Vi køber donorsæden på en godkendt sædbank (for det meste Nordic Cryobank). Du kan få donornummeret oplyst, så du kan reservere mere sæd til et søskendebarn. Hverken du eller barnet kan senere få yderligere oplysninger om donor.

Du har også mulighed for at vælge en donor med en udvidet men anonym profil. Her kan du få flere oplysninger om donor, men barnet kan ikke kontakte donor når det fylder 18 år. Denne sæd skal du selv købe via sædbanken og få transporteret til klinikken.

Hvis du vælger selv at købe din donorsæd direkte hos sædbanken, vil du skulle betale for transport til Dansk Fertilitetsklinik, og for modtagelse og opbevaring af donorsæd. Vi anbefaler, at du kontakter sædbanken i god tid inden du skal bruge sæden, så du undgår ekstra udgifter til akut levering og modtagelse af donorsæd. Du finder mere information på vores prisliste. Hvis donor bliver spærret, er det dit eget ansvar. Se også "Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at købe min egen donorsæd".

Hvordan får jeg fat i donorsæd?

 • Anonym donorsæd: du kan købe den direkte på Dansk Fertilitetsklinik. Vi har ca. 30 forskellige donorer fra en certificeret sædbank.
 • Anonym donorsæd med udvidet profil: kontakt sædbanken direkte. Vi anbefaler du køber sæd af typen ”IUI-ready”. Det er den vi selv anvender.
 • Åben donorsæd: Du kan købe sæden direkte på Dansk Fertilitetsklinik. Vi har følgende profiler liggende:
  • øjenfarve: blå hårfarve: blond
  • øjenfarve: blå hårfarve: mørkeblond/lysbrunt
  • øjenfarve: blå hårfarve: brunt
  • øjenfarve: brun hårfarve: brunt (sæd fra åbne donorer med brune øjne er ind imellem svær at skaffe. Spørg på klinikken).
 • Har du andre ønsker, skal du henvende dig direkte til sædbanken. Vi anbefaler du køber sæd af typen ”IUI-ready”. Det er den vi selv anvender.
 • Hvis du vælger at købe din donorsæd direkte hos sædbanken, skal du betale for transport af sæden til Dansk Fertilitetsklinik, og for modtagelse og opbevaring på klinikken. Vi anbefaler at du kontakter sædbanken i god tid inden du skal bruge sæden, så du undgår ekstra udgifter til akut levering og modtagelse af donorsæd. Du finder mere information på vores prisliste.
 • Hvis donor bliver spærret, er det dit eget ansvar. Se også "Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at købe min egen donorsæd".

Kan jeg medbringe min egen sæddonor?

Man kan medbringe sin egen sæddonor. Donor skal udredes som alle andre donorer. Donor har dog lidt forskellige forpligtelser overfor det kommende barn, afhængig af om han donerer til et heteroseksuelt par eller et lesbisk par/en singlekvinde.

 • Heteroseksuelt par: da det kommende barn i dette tilfælde har en far (manden skal påtage sig faderskabet for barnet) har donor ingen forpligtelser over for det kommende barn. Donor må ikke være nært beslægtet med kvinden, da det øger risikoen for arvelige sygdomme hos barnet.
 • Lesbisk par eller singlekvinde: donor skal påtage sig faderskabet til barnet. Det betyder at han skal betale børnepenge og at barnet bliver arveberettiget efter ham. Donor må ikke være nært beslægtet med kvinden, da det øger risikoen for arvelige sygdomme hos barnet.

Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at købe min egen donorsæd?

Du er velkommen til at købe din egen donorsæd og få den opbevaret hos os på klinikken.

Er det donorsæd til et søskende barn er der sjældent problemer, da man altid må genbruge samme donor til en søskende.

Hvis du ønsker selv at købe sæd direkte hos sædbanken til din behandling, skal du være opmærksom på, at der kan indtræffe omstændigheder hvor vi ikke må behandle dig med den sæd du selv har købt. Det kan skyldes at:

 • sædbanken har fået en indberetning på donor som medfører, at han er i karantæne
 • sædbanken har fået en indberetning på donor som medfører at han ikke længere må anvendes som sæddonor
 • donor har opbrugt sin kvote og må ikke længere anvendes

Køb af privat donorsæd er et mellemværende mellem dig og sædbanken. Dansk Fertilitetsklinik kan således ikke drages til ansvar, såfremt din private donorsæd ikke må anvendes.

Ved køb af privat donorsæd skal du betale for transport af donorsæden til Dansk Fertilitetsklinik, og for modtagelse og opbevaring af din donorsæd på klinikken. Vi råder dig til at kontakte sædbanken i god tid inden sæden skal bruges, så du undgår at skulle betale ekstra for akut levering og modtagelse. Se også vores prisliste.

Tre ting du bør vide omvalg af donorsæd

Skal du bruge donorsæd, er der flere spørgsmål som du bør stille dig selv inden du vælger donor. Du og barnet kan få forskellige oplysninger om donor, afhængig af, hvilken type sæddonor du vælger. Det er vigtigt du tænker dig godt om, da valget ikke kan fortrydes på et senere tidspunkt når du er gravid.

Hvilke oplysninger ønsker du at få om donor?
Ønsker du en donor med basisprofil eller med udvidet profil?

Basisoplysningerne om sæddonorer omfatter øjenfarve, hårfarve, højde og vægt. Disse oplysninger har du krav på at få, uanset hvilken sæddonor du vælger.

Ønsker du at få flere oplysninger om donor er det muligt, hvis du vælger en donor med udvidet profil. Det er vigtigt at vide, at oplysningerne er anonymiserede, så du ikke kan identificere donor ud fra oplysningerne. Typisk vil sædbankerne lægge oplysninger ud om donors blodtype og oplysninger om donors interesser og beskæftigelse. Det kan være, du også kan se donors håndskrift eller høre hans stemme og se et babybillede. Hvilke oplysninger du helt konkret har adgang til kan variere mellem de forskellige sædbanker.

Hvilke oplysninger ønsker du barnet skal have om donor?
Ønsker du en anonym eller en åben donor?

Beslutter du dig for en anonym sæddonor, kan hverken du eller barnet senere hen få donors identitet at vide. Donor er anonym og vil være det for altid.

Hvis du vælger en åben donor kan barnet (men ikke du) efter det er fyldt 18 år, henvende sig til sædbanken. På sædbanken kan barnet bede om flere oplysninger om donor. De fleste åbne donorer har også forpligtet sig til en enkelt kontakt med barnet. Det kan for eksempel være et møde på sædbanken eller en telefonsamtale. Herudover kan sædbanken eventuelt udlevere flere helbredsoplysninger om donor. Husk at spørge på sædbanken hvilke oplysninger de vil udlevere til barnet når det fylder 18 år.

Donorer med udvidet profil kan være både åbne og anonyme, så der er mange valgmuligheder.

Vil du overlade valget af donor til fertilitetsklinikken eller købe din donorsæd selv?
På Dansk Fertilitetsklinik kan du selv vælge om du vil købe åben eller anonym donorsæd på klinikken, eller om du selv vil købe din donorsæd hos sædbanken.

Hvis du selv køber din donorsæd i sædbanken bestemmer du helt selv hvilken donor du vil have. Du tager også den fulde risiko hvis donor bliver spærret.

 • Donor kan blive spærret fordi han har opfyldt sin kvote på 12 familier i Danmark. Herefter må donor udelukkende anvendes af kvinder som i forvejen har et barn med samme donor.
 • Kommer der en indberetning på sæddonor, fordi der er født et barn med en misdannelse, bliver donor i første omgang spærret, indtil man ved, om misdannelsen kan være arvelig. Mens donor er spærret må fertilitetsklinikken ikke anvende de donorstrå du selv har købt, selv om de står på fertilitetsklinikken.
 • Hvis donor bliver spærret permanent må vi ikke behandle dig med donorsæden. Der kan være undtagelser, hvis du har et barn med samme donor i forvejen.

Hvis du køber din donorsæd hos Dansk Fertilitetsklinik, er det vores risiko, hvis donor bliver spærret og vi ikke må anvende donorstråene. Vi anvender udelukkende sæd fra danske sædbanker der er certificeret af Sundhedsstyrelsen. Ansvaret for udvælgelse, udredning og overvågning af sæddonorerne ligger udelukkende hos sædbanken.

Vi har ikke donorsæd fra donorer med udvidet profil på klinikken. Ønsker du en donor med udvidet profil må du selv købe sæden på sædbanken. Du skal også betale for transport af sæden til Dansk Fertilitetsklinik, og for modtagelse og opbevaring af donorsæden på klinikken. Vi anbefaler at du kontakter sædbanken i god tid inden du skal bruge donorsæden, så du undgår ekstra udgifter til akut levering og modtagelse af donorsæd. Du finder mere information på vores prisliste.