sample-smalt-billede.jpg

Udvælgelse af æg hos kvinder 38-45 år

Skal vi vælge æg af ældre kvinder efter andre kriterier end hos unge kvinder?

Hvordan påvirker de forskellige stimulationer ægudviklingen?

Kvinder på 38 år og opefter indgår normalt ikke i undersøgelser på fertilitetsklinikker. Vi har besluttet os for at se nærmere på denne forsømte gruppe af kvinder. Ved hjælp af embryoskopet, som tager billeder af hvert æg hvert 10. minut og laver en lille film af ægudviklingen, vil vi følge æggene hos denne aldersgruppe og se hvordan æggene adskiller sig fra udviklingen hos unge kvinder.

Formålet med projeket er at blive bedre til at vælge de rigtige æg, og at blive bedre til at vælge de rigtige stimulationer til ældre kvinder.

Hvis du har lyst til at deltage, vil vi bede om lov til at trække informationer fra stimulationerne og koble dem med de informationer vi har om de enkelte æg. Alle deltagere får tildelt et nummer, således at man efterfølgende ikke kan se hvem der har deltaget.

Vi forventer at undersøgelsen bliver afsluttet i 2015. Har du lyst til at høre mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge ved næste besøg på klinikken.