sample-smalt-billede.jpg

Akupunktur og IVF behandling

af Ursula Bentin-Ley, speciallæge, ph.d., skrevet i 2006

Flere og flere kvinder får akupunktur under IVF behandling. Det hævdes, at akupunktur i forbindelse med ægoplægning har en positiv effekt på hormonsystemet og på blodgennemstrømningen i æggestokkene og livmoderen.

Baggrund for hypotesen

I det anerkendte amerikanske tidsskrift ”Fertility and Sterility” maj 2006 er der 3 artikler der handler om effekten af akupunktur ved ægoplægning. Studierne er fra Danmark1, Tyskland2 og Australien3. I alle 3 studier har en gruppe kvinder fået akupunktur og en anden gruppe har fungeret som kontrolgruppe.

Studierne er meget forskellige i opbygningen. I det danske studie er der to forskellige grupper der får akupunktur sammenlignet med én kontrolgruppe. Den ene gruppe får akupunktur til ægoplægningen, hvorimod den anden gruppe får akupunktur til ægoplægningen og igen 2 dage senere. I det tyske studie gives akupunkturen til ægoplægningen og igen 3 dage senere. I det australske studie gives akupunkturen på 9. stimulationsdag og til ægoplægningen. Det påstås, at akupunktur øger graviditetsraten efter IVF og ICSI behandling. Der er dog nogle alvorlige kritikpunkter ved studierne:

Antallet af patienter i de enkelte studier er for små. Dette øger risikoen for at forskellen skyldes tilfældigheder. (eksempel: hvis man slår en terning 10 gange, kan man meget let slå tallet ”6” 4 gange ud af ti terningekast, og sandsynligheden er derfor 4/10 (40 %). Hvis man slår 1000 gange, vil sandsynligheden for ”6” være 1/6 (17 %), da de tilfældige udsving udjævnes ved et stort antal terningekast. På samme måde kan forskelle i en lille gruppe patienter skyldes tilfældigheder som forsvinder når man har et tilstrækkeligt stort antal patienter i undersøgelsen).

Problemer med kontrolgruppen. I det danske studie får kontrolgruppen ingen akupunktur. Alle patienter og behandlere ved hvilken gruppe den enkelte patient tilhører. Det giver mulighed for en placebo effekt (en effekt der skyldes andre forhold end selve behandlingen), for eksempel mere opmærksomhed og pleje efter ægoplægningen. Endvidere er graviditetsresultaterne i kontrolgruppen lavere end svarende til klinikkens gennemsnit. Det medfører, at forskellen mellem grupperne bliver større end den burde have været.

I det tyske studie får patienterne i kontrolgruppen akupunktur andre steder på kroppen. Denne aktive behandling kan have været skadelig, således at den observerede forskel skyldes at kontrolgruppens resultater er langt dårligere end normalt. Rent faktisk ligger graviditetsraten for kontrolgruppen på 15 %, hvorimod den for hele Tyskland som gennemsnit på samme tidspunkt ligger på 23 % for samme aldersgruppe. Forskellen skyldes således i høj grad at der er færre gravide i kontrolgruppen end man kunne forvente.

I det australske studie bliver der anvendt nogle specielle akupunkturnåle i kontrolgruppen, således at patienterne ikke umiddelbart ved hvilken gruppe de tilhører. Også i dette studie er graviditetsresultaterne lavere i kontrolgruppen end svarende til klinikkens gennemsnit. Det medfører at forskellen mellem grupperne bliver større.

Akupunktur punkter. I de 3 studier anvendes der forskellige akupunktur punkter. Behandlingens længde og nålenes udformning er ligeledes forskellig.

Akupunktører. I det australske studie gives akupunkturen af to akupunktører. Det tyske studie nævner ikke antallet af akupunktører, hvorimod man i det danske studie anvender 9 forskellige sygeplejersker. I et klinisk studie er det meget vigtigt, at tingene foregår ens hver gang de udføres. Ved at bruge så mange forskellige akupunktører er der risiko for at akupunkturen ikke udføres på samme måde hver gang, fordi den enkelte akupunktør gør det lidt forskelligt. Nogle sygeplejersker har da også bedre resultater end andre.

Resultater

I det danske studie lægges der lidt flere æg op i akupunkturgrupperne end i kontrolgruppen. Derfor bliver graviditetsraten (antal gravide per ægoplægning) også større i akupunkturgruppen, hvorimod implantationsraten er ens (antal implanterede æg i forhold til det totale antal æg der blev lagt tilbage i gruppen).

Noget overraskende finder man kun forskel mellem kontrolgruppen og den gruppe der kun fik akupunktur til ægoplægningen, hvorimod den gruppe som også fik akupunktur 2 dage senere ikke havde bedre resultater end kontrolgruppen.

Når man ser på antallet af graviditeter i 7. uge er der lige netop en statistisk betydende forskel mellem kontrolgruppen og den ene akupunkturgruppe. Men hvis man går ud fra at der i begge grupper vil være 15 % der aborterer efter 7. uge, vil der ikke længere være forskel mellem grupperne ved fødslen.

Forfatterne oplyser, at akupunktur kun er gavnligt hos kvinder under 38 år. Når man nærlæser resultaterne, finder man at der i kontrolgruppen hos kvinderunder 38 år kun var 23 % gravide, hvorimod der i kontrolgruppen over 38 år var 25 % gravide. Normalt forholder det sig omvendt. Det dårlige resultat for de yngre kvinder i kontrolgruppen bidrager til den observerede forskel mellem kontrol og behandlingsgruppe.

I det tyske studie finder man en effekt af akupunktur når den gives til ægoplægningen og bliver gentaget 3 dage senere, til forskel for den danske undersøgelse, hvor gruppen der også fik akupunktur 2 dage efter ægoplægningen ikke havde bedre resultater en kontrolgruppen. Der er således forskel på resultaterne i den danske og den tyske undersøgelse.

I den tyske undersøgelse finder man kun gavnlig effekt af akupunktur hos kvinder i 3. behandling eller derover, hvorimod der ikke er forskel ved 1. eller 2. behandling. I den danske undersøgelse har man ikke undersøgt for dette. Også i den tyske undersøgelse er forskellen mellem grupperne lille i 7. uge. Desværre har man ikke fulgt grupperne indtil fødslen for at se om forskellen forsvinder.

I det australske studie gør man ikke rede for implantationsraten. Antallet af tvillingegraviditeter er ens i de to grupper. Det taler imod en gavnlig effekt af akupunktur på livmoderslimhinden. Hvis akupunktur gør slimhinden mere modtagelig for ægget, vil man forvente at flere æg sætter sig fast. Også i det danske studie er der ingen forskel på implantationsraten i grupperne.

Graviditetsraten for kontrolgruppen er lavere end klinikkens gennemsnit. Forfatterne oplyser, at antallet af ældre kvinder er højere i undersøgelsen end klinikkens gennemsnit (30% af kvinderne er 35-39 år og 25% over 40 år). Det interessante er, at den australske undersøgelse viser en gavnlig effekt hos ældre kvinder. I den danske undersøgelse var der kun forskel for gruppen under 38 år.

Konklusion.

Resultaterne i de tre studier er meget forskellige. I det danske studie finder man ingen effekt af akupunktur når den gives ved ægoplægningen og gentages 2 dage senere. Det gør man derimod i det tyske studie. I det danske studie finder man kun en effekt hos kvinder under 38 år, hvorimod det også virker på ældre kvinder i det australske studie. I det tyske studie ser man først effekt af akupunktur ved 3. behandling eller senere. Resultaterne peger derfor i forskellige retninger. Det medfører at resultaterne bliver mindre troværdige end hvis de havde været ens i undersøgelserne.

Der er en del metodeproblemer i alle tre studier. Antallet af deltagende kvinder er for lille til at få statistisk sikre resultater, måden hvorpå patienterne bliver fordelt i de forskellige grupper er ikke velbeskrevet, akupunktur punkterne er forskellige i de tre undersøgelser og ægkvaliteten varierer også i grupperne. Sammenlagt betyder det, at resultaterne af undersøgelserne ikke er overbevisende.

Der er således intet videnskabeligt bevis for, at akupunktur er gavnligt for opnåelse af graviditet. Vi mangler flere, større og bedre designede studier før vi finder svaret på dette spørgsmål.

Derimod er der intet der tyder på, at akupunktur ved ægoplægningen er skadelig. Mange kvinder føler velbehag efter behandlingerne, er mere afslappede og rolige, andre føler at de får mere energi. Det er også tilfredsstillende selv at kunne bidrage aktivt til at behandlingen lykkes. Disse positive effekter kan gøre det nemmere at gennemføre IVF-behandlingen som medfører fysiske ubehag, men også udgør en psykisk belastende periode i jeres liv.

På Dansk Fertilitetsklinik samarbejder vi med den kinesiske læge og akupunktør Qunhui Mao der også har klinik på Frederiksberg. Qunhui Mao superviserede sygeplejerskernes akupunktur i det danske studie.

Referencer

1Westergaard LG, Mao Q, Krogslund M, Sandrini S, Lenz S, Grinsted J. Fertility & Sterility 2006, 85 (5); 1341-46.

2Dieterle S, Ying G, Hatzmann W, Neuer A. Fertility & Sterility 2006, 85 (5); 1347-51.

3Smith C, Coyle M, Norman RJ. Fertility & Sterility 2006, 85 (5); 1352-58.

Akupunktur og IVF behandling
Akupunktur og IVF behandling