sample-smalt-billede.jpg

Fysisk arbejdsmiljø

De fleste former for arbejde, heriblandt skiftende arbejdstider, ser ikke ud til at have indflydelse på chancen for at blive gravid. Undtagelsen er arbejde, hvor kvinden bliver udsat for organiske opløsningsmidler, giftige stoffer eller stråling på arbejdspladsen.

Vi anbefaler
Tal med din arbejdsgiver eller læge om de forhold, og om du eventuelt bør flyttes til andet arbejde, inden du bliver gravid.

danfert-029.jpg