sample-smalt-billede.jpg

Brug af medicin under behandlingen og graviditeten

Medicin kan have uheldig indvirkning på fosteret. For langt de fleste præparater gælder, at man har ingen eller kun meget begrænset viden om mulige påvirkninger af fosteret.

Hvis du bruger medicin
Har du brug for daglig medicin, så tal med den læge som har ordineret din medicin, om du bør skifte til et andet præparat, før du starter fertilitetsbehandling. Husk, det altid er den ordinerende læges ansvar om din medicin skal skiftes ud med et andet præparat. Vi kan som fertilitetslæger ikke blande os i andre lægers ordinationer. Vi har heller ikke den fornødne viden til at kunne gøre det.

Vi anbefaler
At du tager mindst mulig medicin under behandlingen og graviditeten. Naturlægemidler kan vi generelt ikke anbefale, da vi ved for lidt om deres virkning.

Har du brug for almindelig smertestillende medicin, råder vi til, at du bruger paracetamol (Panodil, Pamol). Smertestillende medicin, som hører til gruppen af lægemidler til reumatiske sygdomme eller inflammatoriske lidelser (f.eks. Brufen, Ibumetin, Ipren med flere), bør ikke anvendes under behandlingen eller graviditeten efterfølgende.

Er du i tvivl, så spørg apoteket. Du kan også læse mere i lægemiddelkataloget.

Har drengebørn, hvis mødre har indtaget mild smertestillende medicin under graviditeten, en øget risiko for nedsat sædkvalitet?

Gravid efter IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik
Gravid efter IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik