sample-smalt-billede.jpg

Stress

Der er forsket en del i, hvordan stress påvirker behandlingen af barnløshed. Umiddelbart tyder det ikke på, at stress gavner. Det havde man heller ikke forventet. Derimod er det meget svært at måle menneskers stressniveau objektivt for at kunne sammenligne forskellige personers individuelle respons.

Undersøgelse om stresspåvirkning
I en ny dansk undersøgelse har man interviewet par forud for starten på reagensglasbehandling for at vurdere deres stresspåvirkning, før de påbegyndte behandling. Det viste sig, at især påvirkninger, som vi ikke har indflydelse på, for eksempel sygdom eller død i familien og vold, øger stressniveauet markant.

Man fandt ud af, at kvinder, som var udsat for disse stressfaktorer, producerede ét æg mindre i snit, sammenlignet med kvinder som ikke var særligt påvirket forud for opstart af behandlingen. Men der var ikke forskel på antallet af gravide kvinder efter behandlingen.

Vi anbefaler
Lad være med at stresse dig selv unødvendigt under behandlingen. Tænk over, om der er ting i din hverdag, du kan ændre på, så behandlingen bliver mindre belastende.

Ofte er den psykiske belastning af at være i behandling lige så stor som den fysiske. Forsøg at fokusere mindre på de ændringer, som sker i din krop, og forsøg at leve livet så normalt som muligt. Tænk på, om der er noget, du kan gøre for dig selv for at føle dig godt tilpas. Selv om vi forsøger at kontrollere og styre behandlingen, så er det, når det kommer til stykket, en kompliceret biologisk proces. Når først æggene er lagt tilbage, eller sædcellerne er lagt op i livmoderen, kan vi ikke gøre mere. Resten er ren biologi, så forsøg at give slip og overlade din krop til naturens kræfter.

danfert-033.jpg