sample-smalt-billede.jpg
Content sidetype composer formular element vil udgive dens indhold her (Block ID 103)
0 Svar

Vi har nu fået endelig besked på at insemination bliver gratis hos os fra 1. januar med henvisning fra egen læge. Glædelig Jul og Godt Nytår!
Læs mere

0 Svar

Folketinget har i dag vedtaget en ændring til sundhedsloven som fjerner egenbetaling til fertilitetsbehandling til barn nr. 1 på offentligt sygehus. Behandling med insemination hos gynækologer som har overenskomst med Sygesikringen vil også blive gratis igen.
Læs mere

0 Svar

Folketinget har i dag besluttet at den øgede egenbetaling på fertilitets medicin skal afskaffes fra den 1. januar 2012.
Læs mere

0 Svar

Vi bliver spurgt dagligt om hvad regeringens forslag til finansloven vil betyde for fertilitetsbehandling i fremtiden. Så længe finansloven ikke er vedtaget kan vi ikke svare konkret. Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil det formentlig betyde at reglerne fra 2010 bliver gældende igen.
Læs mere

0 Svar

På baggrund af en række alvorlige bivirkningsindberetninger hos fostre og spædbørn, hvis mødre under graviditeten har taget medicin af typen SSRI-præparater, indskærper Lægemiddelstyrelsen nu deres anbefalinger for brug af SSRI-præparater under graviditet.
Læs mere

0 Svar

Lægemiddelstyrelsen advarer om ulovligt salg af donorsæd.
Læs mere

0 Svar

Weekendens store sensation i dagspressen handler om fund af HPV virus i dansk donorsæd. Forfatterne anbefaler at drenge også skal tilbydes vaccination mod HPV virus.
Læs mere

0 Svar

I sidste uge har vi i forbindelse med ombygningen fået installeret nye Embryoskoper som tillader kontinuerlig overvågning ved hjælp af timelapse af alle æg 24 timer i døgnet.
Læs mere

0 Svar

Dette spørgsmål vil antropologi studerende Sara Theibel forsøge at finde svar på i forbindelse med en interview-undersøgelse.
Læs mere

0 Svar

På grund af nogle nødvendige ændringer i vores laboratorium er vi nød til at lukke laboratoriet i uge 27-29 i år.
Læs mere