sample-smalt-billede.jpg

Misdannelsesrisiko ved fertilitetsbehandling

maj 16, 2012

Studiet inkluderer 308.974 fødsler, heraf er 6163 fødsler efter fertilitetsbehandling.

Når man skal analysere tallene er det vigtigt at se på, om der kan være andre faktorer end fertilitetsbehandlingen alene, som kan have indflydelse på risikoen. Det kan for eksempel være at kvinder i fertilitetsbehandling er ældre end kvinder der bliver spontant gravide, og andre faktorer kan også have indflydelse på resultatet.

Når man korrigerer for sådanne kendte faktorer finder man at IVF behandling ikke har en øget risiko for misdannelser, hvorimod der er en lidt øget risiko ved ICSI behandling på 1,5 gange i forhold til spontant opståede graviditeter.

Ved oplægning af frosne æg finder man ingen øget risiko for misdannelser, hverken ved IVF eller ved ICSI behandling.

Det er interessant at man også finder en let øget risiko ved insemination med mandens sæd (1,25 gange øget risiko), men ikke ved donorsæd.

Kvinder som bliver spontant gravide efter at have fået et barn efter fertilitetsbehandling tidligere, har også en øget risiko for misdannelser på 1,25 gange. Kvinder der har været meget lang tid om at opnå graviditet, men aldrig har fået fertilitetsbehandling, har en øget risiko for at føde børn med misdannelser på 1,3 gange.

Disse tal bekræfter at der også er andre faktorer udover selve fertilitetsbehandlingen der har indflydelse på risikoen for misdannelser.

Der ses dog fortsat lidt flere misdannelser efter ICSI behandling. Behandling med frosne æg giver ikke flere misdannelser, heller ikke efter ICSI. Den let øgede risiko ved ICSI som også ses ved insemination med mandens sæd kan muligvis tilskrives den mandlige infertilitet.

Original artiklen fra New England Journal of Medicine finder du her.Tags:
Category:

Indlæser Samtale