sample-smalt-billede.jpg

Nyheder

0 Svar

Flertallet af danske dagblade har denne weekend citeret en australsk artikel som viser risikoen for misdannelser ved fertilitetsbehandling bliver øget fra 5.8% til 8.3%. Dette er dog en sandhed med modifikationer...
Læs mere

Adoptionsalder hæves

apr. 16, 2012
0 Svar

Lovforslag vil hæve aldersgrænsen for at søge om adoption fra 40 til 42 år.
Læs mere

Årsresultater 2012

mar. 24, 2012
0 Svar

Dansk Fertilitetsklinik er igen førende inden for fertilitetsbehandling i Danmark.
Læs mere

0 Svar

Den 5. marts starter vi et nyt forskningsprojekt om biomarkørers evne til at kunne forudsige embryonernes kvalitet.
Læs mere

0 Svar

Der har desværre indsneget sig en alvorlig fejl i mediernes omtale af folketingets lovforslag om at læger også må anvende åben donorsæd. Læger må ikke anvende åben donorsæd, heller ikke på privatklinikker.
Læs mere

0 Svar

Alle ændringer gennemført vedrørende afskaffelsen af øget egenbetaling for fertilitetsmedicin.
Læs mere

0 Svar

Vi har nu fået endelig besked på at insemination bliver gratis hos os fra 1. januar med henvisning fra egen læge. Glædelig Jul og Godt Nytår!
Læs mere

0 Svar

Folketinget har i dag vedtaget en ændring til sundhedsloven som fjerner egenbetaling til fertilitetsbehandling til barn nr. 1 på offentligt sygehus. Behandling med insemination hos gynækologer som har overenskomst med Sygesikringen vil også blive gratis igen.
Læs mere

0 Svar

Folketinget har i dag besluttet at den øgede egenbetaling på fertilitets medicin skal afskaffes fra den 1. januar 2012.
Læs mere

0 Svar

Vi bliver spurgt dagligt om hvad regeringens forslag til finansloven vil betyde for fertilitetsbehandling i fremtiden. Så længe finansloven ikke er vedtaget kan vi ikke svare konkret. Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil det formentlig betyde at reglerne fra 2010 bliver gældende igen.
Læs mere