sample-smalt-billede.jpg

Christina Norrbom

Speciallæge i gynækologi, Ph.D.

Email: c.norrbom@danfert.dk

Jeg blev Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik i september 2016. Min kliniske uddannelse efter turnus startede i almen medicin, hvor jeg især holdt af at have den tætte læge-patientkontakt, og det at få kendskab til hele patientens historie. I 2010 blev jeg dog helt forelsket i Gynækologi og Obstetrik og skiftede speciale. Min speciallægeuddannelse tog jeg på Nordsjællands Hospital i Hillerød og på Rigshospitalet. Min interesse lå i begyndelsen i høj grad i obstetrikken, hvor det at få lavet gode kontrolprogrammer for gravide med konkurrerende lidelser, så de kom godt igennem deres graviditet, virkede meget vedkommende og vigtigt. Også arbejdet i teams på fødegangen tændte mig.  

Forskning har altid interesseret mig. Allerede under medicinstudiet var jeg på University of Chicago på et  Fulbright Stipendium og et Novo Nordisk Scholarship for at lave endokrinologisk grundforskning. Sideløbende med speciallægeuddannelsen lavede jeg også en Ph.D. om sammenvoksninger og arvæv efter operationer i maven og deraf følgende risiko for tarmslyng. Afhandlingen forsvarede jeg i juni 2019 på Nordsjællands Hospital Hillerød.

Da jeg skulle vælge subspeciale, var det fertiliteten, der samlede alle mine interesser. Den tætte patientkontakt, det forebyggende arbejde der skal sikre en god graviditet, det tværfaglige samarbejde med sygeplejersker og laboratoriet og forskningen/uddannelsen er vigtige byggesten i mit daglige virke. Jeg blev oplært på Stork Klinik i København og har siden 1. november 2019 arbejdet på Dansk Fertilitetsklinik.

Det er vigtigt for mig at mine patienter føler sig hørt og forstået, at jeg formår at bibringe dem forståelse for deres situation og fertilitetsudfordringer, og at få vejledt dem til den behandling, der giver klinisk mening. Det er også meget vigtigt for mig at sikre en høj kvalitet i min behandling og at holde mig ajour med den nyeste viden på området ved deltagelse i kongresser og i faglige fora.