sample-smalt-billede.jpg

Christina Hnida

Biolog og laboratorieleder, ph.d.

Jeg har arbejdet med reproduktionsbiologi siden 1997.

I mit speciale på mit biologistudium undersøgte jeg, hvordan forskellige kemiske stoffer, som vi udsættes for til dagligt, potentielt kan forstyrre de hormonbalancer, der ellers sikrer en sund forplantningsevne. Min indgangsvinkel var, hvordan vi kan beskytte dyrenes og menneskernes forplantningsevne, frem for at behandle barnløshed.

Efter jeg var blevet cand.scient. i biologi, startede jeg som erhvervs-ph.d.-studerende på Rigshospitalets Fertilitetsklinik med ansættelse hos en privat virksomhed; sammen udviklede vi et computer assisteret system til morfologisk (billed) analyse af embryonernes kvalitet.

Det var også i disse år, på Rigshospitalets Fertilitetsklinik, hvor jeg lærte hele ”IVF håndværket”, der medførte, at jeg efter endt ph.d. studietid ikke alene havde en erhvervs ph.d., men også havde lært rutinen i alle processer, der foregår i et IVF-laboratorium.

Fra 2004 til 2011 var jeg laboratorieleder på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital.
I den periode blev jeg også blev uddannet som ledende international inspektør og auditør for medicinske laboratorier i henholdt til ISO standard – DS/EN ISO 15189.

I 2011 valgte jeg at skifte stilling og blev en del af det team, der startede Stork IVF klinikken i København. Som ledende biolog og vævslov-ansvarlig person, fik jeg den fantastiske udfordring at tegne og implementere et moderne IVF-laboratorium helt fra bunden. Her bragte jeg mit store faglige netværk i spil og havde gavn af min teoretiske og praktiske viden indenfor området.

Det skulle vise sig, at det ikke var sidste gang, jeg fik lov at bevise, at jeg kunne skabe et helt nyt IVF laboratorium. Efter en kortere periode med mere ”grundforskning” på Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet, hvor jeg arbejdede med optimering af fryseteknikker for humant væv, æg og embryoner, søgte jeg nemlig tilbage til arbejdet på en fertilitetsklinik.

Dette ønske blev opfyldt med ansættelse som laboratorieleder på Fertilitetsklinikken i Dronninglund (under Aalborg Universitet). Jeg pendlede (og gør det stadig) mellem landsdelene med glæde.

I 2016 flyttede klinikken til Aalborg, og dér var det ikke alene en hel ny klinik, der skulle indrettes, men også funktionen for Præ Implantations Genetisk Testning (PGT), der skulle implementeres. Aalborg var nemlig netop blevet udnævnt til, sammen med Rigshospitalet, at være et af de 2 centre i Danmark, der må behandle par med kendte genetiske sygdomme.

Så nu har jeg også lært at tage biopsier fra blastocyster, og forestår alle funktioner i  IVF/PGT-laboratoriet. Jeg holder min viden opdateret ved løbende at tage til relevante møder og konferencer i ind-og udland.

Det er mig en stor glæde nu også at kunne bidrage med min ekspertise på Dansk Fertilitetsklinik og gøre en indsats for, at laboratoriet fungerer optimalt. Jeg kan bidrage til et moderne og opdateret laboratorium og til fertilitetsbehandling med gode resultater.