sample-smalt-billede.jpg

IVF behandling

IVF og ICSI 2016-2018: Dansk Fertilitetsklinik er konstant førende inden for IVF behandling!

  • Positiv graviditetstest per ægoplægning
  • Levende graviditet i 8. uge

Ved Dansk Fertilitetsselskabs årsmøde i marts 2019 blev resultaterne 2018 for alle fertilitetsklinikker i Danmark offentliggjort. Vi er stolte af år efter år at ligge i den absolutte top af dansk fertilitetsbehandling. På landsplan var antallet af afsluttede graviditeter per ægoplægning på 36,2% hos kvinder op til 35 år, hos os var det 44,7% for kvinder under 35 år. For kvinder 36-39 år var landsresultatet 27,0%, hos os lå gruppen 35-39 år på 32,5%, selv om vi lægger langt færre æg tilbage end gennemsnittet gør. For kvinder i aldersgruppen 40-42 år lå gennemsnittet i Danmark på 16,9%, vi lå på 16,7% for kvinder 40-43 år. Bemærk at aldersintervallerne afviger en lille smule. Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk, årsrapporter)

{TABLE GRAPH CONTENT}

Resultater med oplægning af frosne æg

I tidsrummet 2016-2018 blev 33,0% af alle kvinder under 40 år, som vik lagt frosne æg tilbage, afsluttet med en levende graviditet. Tallet var ens for kvinder under og over 35 år.

I aldersgruppen 40-42 år havde 20,8% en levende graviditet efter oplægning af et optøet æg.

Ægdonation

I 2016-2018 havde 56.6% af kvinder som fik lagt et donoræg tilbage en positiv graviditetstest, og 40.6% blev afsluttet med en levende graviditet. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 30.9%.

Dansk Fertilitetsklinik er bedst til at vælge de rigtige æg

Vores fremragende resultater skyldes blandt andet, at vi i høj grad er gået over til blastocyst dyrkning, hvis der er flere gode æg at vælge imellem på 2. dagen. Sidste år lagde vi 1 æg op i 86% af alle behandlinger hos kvinder under 40 år, og i 48% af alle behandlinger af kvinder i aldersgruppen 40-43 år. Vi havde 5,3% tvillinger hos kvinder < 40 år og også 11% tvillinger hos kvinder 40-43 år, eller 6,6% hos alle kvinder.

I 2018 har vi fastholdt vores høje graviditetsrate, selv om vi fortsat lægger færre æg op. Vi mener det skyldes at vi dyrker alle æg i embryoskopet, som gør det muligt at følge ægudviklingen døgnet rundt. Det hjælper os til at finde frem til de æg som har størst graviditetschance.