sample-smalt-billede.jpg

IVF behandling

IVF og ICSI 2016-2018: Dansk Fertilitetsklinik er konstant førende inden for IVF behandling!

  • Positiv graviditetstest per ægoplægning
  • Levende graviditet i 8. uge

Ved Dansk Fertilitetsselskabs årsmøde i marts 2019 blev resultaterne 2018 for alle fertilitetsklinikker i Danmark offentliggjort. Vi er stolte af år efter år at ligge i den absolutte top af dansk fertilitetsbehandling.

Hos os lå antallet af afsluttede graviditeter per ægoplægning på 44,7% hos kvinder op til 35 år, mod 36,2 % på landsplan for kvinder under 36 år.

For kvinder 35-39 år lå vores resultat på 32,5% mod 27,0% på landsplan (36-39 år), selv om vi lægger langt færre æg tilbage end gennemsnittet gør.

For kvinder i aldersgruppen 40-43 år lå vi på 16,7%, mod 16,9% for kvinder 40-42 år. Bemærk at aldersintervallerne afviger en lille smule. Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk, årsrapporter)

{TABLE GRAPH CONTENT}

Resultater med oplægning af frosne æg

I tidsrummet 2016-2018 blev 33,0% af alle kvinder under 40 år, som vik lagt frosne æg tilbage, afsluttet med en levende graviditet. Tallet var ens for kvinder under og over 35 år.

I aldersgruppen 40-42 år havde 20,8% en levende graviditet efter oplægning af et optøet æg.

Ægdonation

I 2016-2018 havde 56.6% af kvinder som fik lagt et donoræg tilbage en positiv graviditetstest, og 40.6% blev afsluttet med en levende graviditet. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 30.9%.

Dansk Fertilitetsklinik er bedst til at vælge de rigtige æg

Vores fremragende resultater skyldes blandt andet, at vi i høj grad er gået over til blastocyst dyrkning, hvis der er flere gode æg at vælge imellem på 2. dagen. Sidste år lagde vi 1 æg op i 96% af alle behandlinger hos kvinder under 40 år, og i 58% af alle behandlinger af kvinder i aldersgruppen 40-45 år. Vi havde 1% tvillinger hos kvinder under 40 år og 4% tvillinger hos kvinder over 40 år, eller samlet set 2% hos alle kvinder.

I 2018 har vi fastholdt vores høje graviditetsrate, selv om vi fortsat lægger færre æg op. I 2018 måtte vi lægge 2,7 æg op for at få en levende graviditet hos kvinder < 40 år. Vi mener det skyldes at vi dyrker alle æg i embryoskopet, som gør det muligt at følge ægudviklingen døgnet rundt. Det hjælper os til at finde frem til de æg som har størst graviditetschance.