sample-smalt-billede.jpg

Disclaimer

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

I betragtning af at menneskelige fejl kan optræde, ligesom vores medicinske viden ændres hele tiden, kan ingen af forfatterne eller andre involveret i udformningen af denne hjemmeside garantere, at indholdet i enhver henseende er korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af informationerne på denne hjemmeside.

Denne webside må kun anvendes som informationskilde. Den må således ikke anvendes som erstatning for de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen tilbyder. Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden af de aktuelle sider eller af de sider, der refereres til på andre servere på internettet.

Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.

Ethvert behandlingsforslag, såvel operativt som medicinsk, skal betragtes som et forslag blandt mange mulige, og ikke som behandlingen, der bør institueres, ej heller som forslag til den bedste behandling, der kan gives, og som er godkendt af et højere råd. Læseren opfordres til at få informationerne bekræftet gennem andre relevante kilder.

Kopiering af tekst- og billedmateriale, herunder anvendelse af billeder af personalet, er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra klinikledelsen.

Siden er ikke støttet finansielt fra nogen og alene drevet af Dansk Fertilitetsklinik.