sample-smalt-billede.jpg

Undersøgelse af manden før fertilitetsbehandling

Udredningsprogrammet på Dansk Fertilitetsklinik indeholder følgende oplysninger:

Grundig sygehistorie

 • Sygdomme
 • Tidligere fertilitet
 • Infektioner
 • Livsstilsforhold
 • Andre forhold med indflydelse på din fertilitet

Blodprøver til analyse for HIV og hepatitis

 • anti-HBc
 • HBsAg
 • anti-HCV
 • anti HIV 1/2

Sædkvalitet
Sæden bliver vurderet under et mikroskop, hvor laboranten måler koncentrationen af sædcellerne og ser på, hvordan sædcellerne bevæger sig, hvor mange der er levende, og om de ser normale ud. Se et eksempel på en sædvurdering.

En prøve med normal sædkvalitet vil se sådan ud:

 • Mindst 2 ml sæd
 • Mindst 20 millioner sædceller for hver ml sæd
 • Mindst 50% af sædcellerne skal bevæge sig og være levende
 • En vis del af sædcellerne skal bevæge sig hurtigt fremad
 • Mindst 30% af sædcellerne skal have et normalt udseende

Sædprøven
Du skal aflevere en sædprøve til undersøgelse af din sædkvalitet. Det er vigtigt, at du ikke har haft udløsning ca. 2 dage før sædanalysen, for at din sædkvalitet kan vurderes korrekt.

Sædprøven analyseres på vores laboratorium for patienter der selv betaler deres behandling, eller på Sygehuset, hvis du er henvist af din egen læge.

Ofte er en enkelt sædprøve ikke nok til at give et korrekt billede af din sædkvalitet, da denne kan være påvirket af stress og din øvrige helbredstilstand. Har du været syg inden for de sidste 3 måneder, er det vigtigt, at vi får det at vide, da det kan påvirke din sædkvalitet.

Sædvurdering: sædprøve afleveres til sædoprensning på Dansk Fertilitetsklinik
Sædvurdering: sædprøve afleveres til sædoprensning på Dansk Fertilitetsklinik